Të rilindur, 2

Ka një rrugë që njeriut i duket e drejtë, por në fund ajo të nxjerr në udhët e vdekjes. ( Fjalët e Urta 16:25) Një agjent burse i

Lexoni më tej