Qëndrimi është i rëndësishëm | Guidelines Ministries 

Vizato një vijë dhe shkruaj katër fjalë nga e majta në të djathtë: optimist, realist, skeptik dhe cinik. Duke vepruar kështu ti shkon nga dielli në një mot

Lexoni më tej