Kur bota të refuzon!

“Qëndro pranë Meje, Unë nuk do të të lë.” Këto fjalë ishin inkurajimi i Perëndisë për Marian, kur, pas një jete të tërë kërkimi për të Vërtetën, ajo

Lexoni më tej