Një foshnje – dhurata e jetës

Ja, bijtë janë një trashëgimi që vjen nga Zoti; fryti i barkut është një shpërblim. (Psalm 127:3) Hunter dhe Darcy linden në javën e 22-të, njëri peshonte 500

Lexoni më tej