Të presësh në Zotin!

Është më e lehtë të presësh në Zotin  kur kujton se planet e Tij janë më të mirat.Vajtimet 3:24-26 Shumë të krishterë luftojnë me pritjen. Ka shumë gjëra

Lexoni më tej