Uniteti Sjell Bekime

Ja, sa e mirë dhe e kënaqshme është që vëllezërit të banojnë bashkë në unitet! … Është si vesa e Hermonit, që zbret mbi malet e Sionit, sepse

Lexoni më tej