Zakoni i të qenit i ndershëm

Të jetosh një jetë me ndershmëri është shpesh e vështirë dhe kërkon përpjekje të mëdha. Ndershmëria nuk tregohet prej fjalëve tona, ajo nis prej mendimeve tona e duket

Lexoni më tej