Perëndia brenda një kutie të bukur

Beko, shpirti im, Zotin dhe mos harro asnjë nga të mirat që ka bërë—Ai fal të gjitha paudhësitë e tua dhe shëron të gjitha sëmundjet e tua (

Lexoni më tej

10 Mrekullitë e Krishtlindjes

10 Mrekullitë e Krishtlindjes Perëndia është me ne. Kjo është e vërteta e parë dhe më e mrekullueshme e Krishtlindjes. PERËNDIA ËSHTË ME NE. Bibla thotë, “Fjala u

Lexoni më tej

E paplanifikuar

[boxes] [box_1_3] “Çdo jetë meriton të ketë një zë Çdo fëmijë meriton të ketë një mundësi Ti je më shumë se sa një zgjedhje Ti nuk je e

Lexoni më tej