Le të sjellim nevojat tona tek Ati

Nëse lutemi si Jezusi, do t’i japim përparësi dëshirave të Perëndisë mbi tonat. Mateu 6:9-15 Gjysma e parë e lutjes së Zotit është e përqëndruar tek Zoti, kurse

Lexoni më tej