Mbrojtja e fëmijëve nga virozat e stinës

Ndryshimet e temperaturës me tendencë uljen e tyre, rifillimi i vitit shkollor, shtimi i kontakteve në mjediset e mbyllura, rihapja e shumë aktiviteteve socio-ekonomike dhe shtimi i qarkullimit

Lexoni më tej