Mjerim i shndërruar në mision!

Lexoni Lukën 24:30-35. Kur arritën në destinacionin e tyre në qytetin Emaus, dy dishepujt ftuan mikun e tyre të ri të hynte brenda dhe të hante një vakt

Lexoni më tej

Që shqiptarët të kthehen tek Zoti

Misionarja nga Brazili, Najua Diba do të njihej me Shqipërinë dhe historinë e veçantë të popullit tonë, gjatë kohës kur ishte pjesë e një grupi lutjeje në Brazil.

Lexoni më tej