Beteja është e Zotit

“Merr guxim në betejë Armët e kësaj lufte Janë lavdërimet e ngritura lart Besimi im është i sigurt Zoti im ka shkuar përpara meje Natën do të këndoj

Lexoni më tej

Bekimi i Zotit qoftë mbi ty

“Favori i Zotit qoftë mbi ty dhe mbi mijëra breza, mbi familjen dhe fëmijët e tu, dhe fëmijët e tyre, dhe fëmijët e fëmijëve….“ “Bekimi” është një këngë

Lexoni më tej