5 mësime të vlefshme nga një shtëpi të moshuarish

Një punonjëse, në një shtëpi të moshuarish, vuri re se ndër ta,  kishte disa pendesa që haseshin  më shpesh. Më së shumti ishin mundësitë të humbura. Kjo mund

Lexoni më tej

Mësime për jetën

Ne mund të mësojmë shumë nga konkluzionet në të cilat ka arritur Mbreti Solomon, në librin Predikuesi. Jeta është një shkollë, rritu në të. ( Shiko Predikuesi 12:9-12.)

Lexoni më tej