Mësime nga tërmeti ose fatkeqësi natyrore

Mësime nga tërmeti! Fatkeqësitë ndodhin në një botë të rënë dhe ne nuk mund të bëjmë asgjë për t’i parandaluar ato. Ndoshta duke të pandjeshëm kur e themi

Lexoni më tej