Vetëm prej Hirit

Përgjatë Dhiatës së Vjetër, Bibla flet për besnikërinë e Zotit ndaj popullit të Izraelit. Ishte gjithmonë besimi në Zot, jo thjesht të qenit hebre, ai që në fund

Lexoni më tej

Mëshira

Një grua shkoi tek fotografi. Kur u kthye pas disa ditësh, ajo  ngeli e zhgënjyer nga fotografitë që ishin shkrepur . Ajo tha “Zotëri, këto fotografi nuk më

Lexoni më tej