I lirë për të qenë gjithçka që Perëndia të krijoi për të qenë …

“Të shfrytëzosh në maksimum kohën” mund të jetë një moto tepër e keqkuptuar! Menaxhimi i mirë i kohës nuk do të thotë të ecësh me ritmin e ndonjë

Lexoni më tej