Ti mund të ndryshosh jetën dhe të ardhmen tënde

Fjala e Perëndisë për ty, tek Filipianëve 4:6, është një inkurajim për të mos u shqetësuar për asgjë dhe për t’i kthyer shqetësimet e tua në lutje. Me

Lexoni më tej