Zemra e Perëndisë për të vejat dhe jetimët

“Mos mundo asnjë grua të ve, as ndonjë jetim.” - Eksodi 22:22Kur lexojmë te libri i Eksodit, kapitujt 21 deri në disa kapituj më poshtë dhe në disa vende të

Lexoni më tej

Një Perëndi që e dëgjon thirrjen tonë!

“Kështu Perëndia dëgjoi rënkimin e tyre, dhe Perëndisë iu kujtua besëlidhja që kishte përfunduar me Abrahamin, me Isakun dhe me Jakobin. Dhe Perëndia shikoi bijtë e Izraelit, dhe

Lexoni më tej

Tërmeti dhe kujdesi për veten pas punës në terren

Tërmeti dhe kujdesi për veten pas punës në terren Ju keni dhënë një kontribut të çmuar, kudo ku detyra juaj për çlirimin nga fatkeqësitë natyrore ju ka çuar,

Lexoni më tej