Ku është Jezusi në COVID-19?

Kriza globale aktuale, e ka çorientuar jetën tonë, por Perëndia është me ne, duke na drejtuar përmes saj. Nga ASHLEY HALES Shënim i redaktorit: Ndërsa përballemi me këtë

Lexoni më tej