Ja ku filloi sërish puna

Shtatori erdhi. Bashkë me të përveç shiut rikthehet edhe shkolla e puna. Kur hyn ky muaj e kuptojmë se pushimet tashmë kanë mbaruar. Ato janë një periudhë që

Lexoni më tej