Pavarësia e Kosovës – Kosovë, gëzuar Pavarësinë!

Kosovë, gëzuar Pavarësinë! Pavarësia e Kosovës festohet që nga viti 2008, por rruga për krijimin e këtij shteti është ngritur mbi një nga konfliktet më brutale që ka

Lexoni më tej