Forcohu në Shpresë

Sepse, sa u shkruan më përpara, u shkruan për mësimin tonë, që me anë të durimit dhe të ngushëllimit të Shkrimeve, të kemi shpresë. (ROMAKËVE 15:4) Ne të

Lexoni më tej