Të ecësh me Zotin në kohë të errëta!

Kohët e errëta, sfiduese nuk shkojnë kurrë dëm kur ndiqni Zotin.Zanafilla 39 Le të rikujtojmë besimin e Jozefit. Sepse do të shohim disa parime që e udhëhoqën atë

Lexoni më tej

Të ecësh përmes kohëve të errëta

A keni shkuar ndonjëherë gjatë leximit në faqen e fundit të librit sepse thjesht nuk mund të prisnit për përfundimin? Kjo është shpesh ajo që ne dëshirojmë të

Lexoni më tej