Shërbeji Zotit duke u shërbyer të tjerëve

Lexo: Mateu 25:40 “Babai është një shërbëtor i Jezusit sepse ai është një predikues,” mendoi Anisa, duke kujtuar vargun biblik që babai i saj lexoi atë mëngjes. “Xhaxha Roberti

Lexoni më tej