Arsye për t’u lutur

Përse lutesh? Ndoshta për një nga këto  pesë arsye: Ti je në gjendje të lutesh.  Mund të lutesh. Të nevojitet të lutesh.  Dëshiron të lutesh. Duhet të lutesh.

Lexoni më tej