Buzëqesh

Në të vërtetë po ju them: në qoftë se nuk ktheheni dhe nuk bëheni si fëmijët e vegjël, ju nuk do të hyni fare në mbretërinë e qiejve

Read More

Pakënaqësia dhe të qenit i kënaqur

Unë di të jem i përunjur dhe di të jetoj edhe në bollëk; në çdo vend dhe për çdo gjë jam mësuar të nginjem dhe të kem uri,

Read More

Mërzia 2

Ja, bijtë janë një trashëgimi që vjen nga Zoti; fryti i barkut është një shpërblim. (Psalmi 127:3) A jeni të mërzitur me jetën dhe ndiheni si një ketër

Read More