Si mund të na ndihmojnë vargjet biblike në karrierën tonë?

Përpara marrjes së vendimeve  të rëndësishme ose mund të përfshihemi në panik, ose të vendosim t’i besojmë Perëndisë. Ndajmë disa vargje biblike që do t’u ndihmojnë në vendimmarrjen

Lexoni më tej