Jo më skllav

” Nuk jam më skllav i frikës, Une jam fëmijë i Perendisë”    Për Bethel Music gjithmonë muzika duhet të transmetojë mesazhe të forta inkurajimi dhe jetëndryshuese. Më

Lexoni më tej