Zemra e Perëndisë për të vejat dhe jetimët

“Mos mundo asnjë grua të ve, as ndonjë jetim.” - Eksodi 22:22Kur lexojmë te libri i Eksodit, kapitujt 21 deri në disa kapituj më poshtë dhe në disa vende të

Lexoni më tej