Perëndia vepron për të shtypurit

“Egjiptasit i detyruan bijtë e Izraelit t’u shërbenin me ashpërsi; dhe ua nxinë jetën me një skllavëri të vrazhdë, duke i futur në punimin e argjilës dhe të

Lexoni më tej