Sot është Dita e Shpëtimit

Sa më shpejt ta pranojmë Jezusin si Shpëtimtarin tonë, aq më shumë kohë kemi për një miqësi më të thellë  me Të.  Gjoni 5:24-30 Zvarritja ka pasoja serioze

Lexoni më tej