Mësime për jetën

Ne mund të mësojmë shumë nga konkluzionet në të cilat ka arritur Mbreti Solomon, në librin Predikuesi. Jeta është një shkollë, rritu në të. ( Shiko Predikuesi 12:9-12.)

Lexoni më tej