Të mësosh të falësh

Falja do të thotë të ndash të njëjtën dhuratë që na dha Jezusi – pavarësisht nga ofendimi. Kolosianëve 3:12-15 Shpesh e justifikojmë një zemër të zemëruar, që nuk

Lexoni më tej