Besim, Jo Ndjenja

Sepse ecim me anë të besimit [ne e rregullojmë jetën tonë dhe sjelljen tonë sipas bindjes ose besimit tonë në lidhje me marrëdhënien e njeriut me Perëndinë dhe

Lexoni më tej