JO SAKRIFICË TJETËR

Në thelb të shumicës së feve në botë është dëshira për ti sjellë kënaqësi një zoti apo  perëndie për të përfituar jetën e përtejme. Ndjekësit jetojnë me frikën

Lexoni më tej

Mënyra e vetme për t’u kuptuar me njëri – tjetrin në kohë të vështira!

Po secilit nga ne iu dha hiri sipas masës së dhuntisë së Krishtit.–Efesianëve 4:7 E keni vënë re që gjatë krizave, marrëdhëniet tensionohen ose bëhen të vështira? Në

Lexoni më tej

Vetëm prej Hirit

Përgjatë Dhiatës së Vjetër, Bibla flet për besnikërinë e Zotit ndaj popullit të Izraelit. Ishte gjithmonë besimi në Zot, jo thjesht të qenit hebre, ai që në fund

Lexoni më tej

Favori i Perëndisë

“Dhe Zoti e bëri popullin të ketë hir në sytë e egjiptasve; edhe Moisiu gëzonte konsideratë të madhe në vendin e Egjiptit, në sytë e shërbëtorëve të Faraonit

Lexoni më tej

Forcë për të tejkaluar!

Forca jonë nuk vjen nga kërcitja e dhëmbëve. As nga nxitja e vetes përtej limitive tona. As kur thua- “Po, mundem!” Forca që Pali përshkroi  në letrat e

Lexoni më tej

Perëndia është i pranishëm në historinë tonë

“Pastaj Zoti i tha Moisiut: «Shko te Faraoni dhe thuaji: ‘Kështu thotë Zoti: Lëre popullin tim të shkojë me qëllim që të më shërbejë.‘” -Eksodi 8:1  Ne kemi

Lexoni më tej

Jepni hir!

Unë, pra, i burgosuri për Zotin, ju bëj thirrje që të ecni denjësisht sipas thirrjes për të cilën u thirrët, me çdo përulësi e zemërbutësi, me durim, duke

Lexoni më tej

Plot me besim, Frymë, Hir dhe Fuqi

Dy vargje, Veprat e apostujve 6:5. “Ky propozim u pëlqeu gjithë dishepujve. Dhe zgjodhën Stefanin, njeri plot besim dhe Frymë të Shenjtë.” Liston edhe disa të tjerë dhe

Lexoni më tej