Të flasësh në kohën e duhur

Verna Birkey na tregon  për një çift. Ata po kalonin vështirësi në martesë.   Sa herë që donin të flisnin, kjo bëhej diçka e pamundur.  Problemi qëndronte tek koha

Lexoni më tej