Të flasësh në kohën e duhur

Verna Birkey na tregon  për një çift. Ata po kalonin vështirësi në martesë.   Sa herë që donin të flisnin, kjo bëhej diçka e pamundur.  Problemi qëndronte tek koha

Lexoni më tej

Jetë pa grindje

Grindja është ajo frymë tmerrësisht e keqe që krijon një atmosferë zemërimi, e cila rri pezull nën sipërfaqe. Ajo ju bën të mjerë dhe shkakton konflikte, debate dhe

Lexoni më tej