Gjyqtari dhe gjykimi

Të gjithë njerëzit do t’i japin llogari për jetën e tyre Jezusit, por ata që besojnë në emrin e Tij nuk do të dënohen. Gjoni 5: 22-24 Kushdo

Lexoni më tej