SAKRIFICA E PLOTË DHE PËRFUNDIMTARE

“Dhe Moisiu mori gjysmën e gjakut dhe e vuri në legenë; dhe gjysmën tjetër të gjakut e shpërndau mbi altar. Pastaj mori librin e besëlidhjes dhe ia lexoi

Lexoni më tej