Fuqia transformuese

Kur e kuptojmë plotësisht fuqinë transformuese të së Vërtetës së Zotit, fillojmë të kuptojmë se sa larg është bota nga Zoti. Pali paralajmëron: ” Sepse zemërimi i Perëndisë

Lexoni më tej

Fuqia e ungjillit

Ungjilltari i famshëm Dwight L.Moody  pranoi  debatin  me një ateist. Ai vuri vetëm një kusht. Ateisti duhet të tregonte  dhjetë raste kur jeta e njerëzve kishte ndryshuar nga

Lexoni më tej

Udhëtimi i besimit!

Dhe besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregim i gjërave që nuk shihen. Hebrenjtë 11:1 Shumë pak fjalë në gjuhën angleze, kanë kaq shumë kuptime të ndryshme

Lexoni më tej

Jo forca jonë, por forca e Zotit!

“Por Moisiu tha: «Oh! Zot, dërgoje mesazhin tënd nëpërmjet kujt të duash!»”-Eksodi 4:13 Është një varg i shkurtër, por me një domethënie marramendëse për atë që ne jemi,

Lexoni më tej