Fryma në ne

Fryma punon vazhdimisht për t’i bërë besimtarët të ngjashëm me imazhin e Krishtit, në mënyrë që  të ndikojnë tek jobesimtarët. Romakëve 8:1-17 Nëse jeni besimtar në Jezu Krishtin,

Lexoni më tej