Kë të mbaj pranë?

Njerëzit me të cilët duhet të shoqërohesh “Më thuaj me kë rri, të të them se cili je.” Kjo është fjalë e urtë popullore shumë e njohur, por

Lexoni më tej