Të rrisësh fëmijë bujarë

Të jesh bujar do të thotë të japësh lirisht gjëra me vlerë – qoftë zotërime, para, kohë, apo dashuri. Një njeri bujar jep pa menduar se çfarë do

Lexoni më tej