Larg apo afër

Isaia 7:14. “Prandaj vet Zoti do t’ju japë një shenjë: Ja, e virgjëra do të mbetet me barrë dhe do të lindë një fëmijë të cilin do ta

Lexoni më tej

Favori i Perëndisë

“Dhe Zoti e bëri popullin të ketë hir në sytë e egjiptasve; edhe Moisiu gëzonte konsideratë të madhe në vendin e Egjiptit, në sytë e shërbëtorëve të Faraonit

Lexoni më tej

Beteja është e Zotit

“Merr guxim në betejë Armët e kësaj lufte Janë lavdërimet e ngritura lart Besimi im është i sigurt Zoti im ka shkuar përpara meje Natën do të këndoj

Lexoni më tej

Bekimi i Zotit qoftë mbi ty

“Favori i Zotit qoftë mbi ty dhe mbi mijëra breza, mbi familjen dhe fëmijët e tu, dhe fëmijët e tyre, dhe fëmijët e fëmijëve….“ “Bekimi” është një këngë

Lexoni më tej