Kur dyshimi ngrihet!

Dyshimi mund të na tundojë t’i vëmë gjërat në pikpyetje, por dashuria dhe falja e Perëndisë janë siguri për ne. Eksodi 4:1-13 Shumica e besimtarëve përjetojnë ndjenja dyshimi

Lexoni më tej