Si të bëjmë dikë të lumtur?

1.Bëja të ditur menaxherit rastet kur të kanë shërbyer shumë mirë. Shumicën e kohës, kur një klient kërkon që të flas me menaxherin, e bën sepse do të

Lexoni më tej