Të mësosh të falësh

Falja do të thotë të ndash të njëjtën dhuratë që na dha Jezusi – pavarësisht nga ofendimi. Kolosianëve 3:12-15 Shpesh e justifikojmë një zemër të zemëruar, që nuk

Lexoni më tej

Fali ata pasi të jenë varur

Në rast se ti do të merrje parasysh fajet, o Zot, kush mund të rezistonte, o Zot? Por te ti ka falje, me qëllim që të kenë frikë

Lexoni më tej

Të falësh veten tënde

Gruaja nisi të qajë teksa po thoshte, “ Ajo çfarë kam bërë është kaq e tmerrshme! Unë mund të pranoj që Zoti më ka falur, por unë kurrë

Lexoni më tej

Le të sjellim nevojat tona tek Ati

Nëse lutemi si Jezusi, do t’i japim përparësi dëshirave të Perëndisë mbi tonat. Mateu 6:9-15 Gjysma e parë e lutjes së Zotit është e përqëndruar tek Zoti, kurse

Lexoni më tej

Jezusi fali

Çdo burrë apo grua që dëshiron që të jetë një drejtues si Jezusi, duhet të jetë një njeri që fal, sepse Jezusi ka bërë një thirrje shumë të

Lexoni më tej