Si të luftojmë turpin?

Sepse ligji i Frymës i jetës në Jezu Krishtin më çliroi nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes.– Romakëve 8:2 A e dini ndryshimin midis fajit dhe turpit?

Lexoni më tej