Mërzia

Dhe çdo gjë që të bëni, bëjeni prej shpirtit, si për Zotin dhe jo për njerëzit.( Kolosianëve 3:23) Dr. Ralph Byron, një doktor, tregoi se si një i

Lexoni më tej