Çfarë mendon Perëndia për ty!

Çfarë të themi, pra, për këto gjëra? Në qoftë se Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Romakëve 8:31 Shumë prej nesh janë rritur me

Lexoni më tej